Veiledning ved etablering av kvalitets og ledelsessystemer

Har du behov for veiledning i forbindelse med etablering av kvalitets og ledelsessystemer?

Eller kanskje bistand i arbeidet med ISO sertifisering? Våre sertifiserte rådgivere, med gode systemkunnskaper i ResOp, vil kunne bidra med kapasitet og kompetanse enten det gjelder oppbygging av system, selve sertifiseringsprosessen eller bistand ved interne og eksterne revisjoner.

ETABLERING OG IMPLEMENTERING AV LEDELSESSYSTEM

VI bidrar til at ledelsessystemet blir tatt aktivt i bruk i hele organisasjonen.

RÅDGIVING VED ISO- SERTIFISERING

For å sikre en trygg vei til målet er våre rådgivere sertifisert fra Norsk Sertifisering.

BISTAND STRATEGIARBEID

Vi har erfarne rådgivere som bistår med å utvikle og følge opp gode strategier.

PROSESSFORBEDRING

Kontinuerlig forbedringsarbeid sikrer økt konkurransekraft og bedre lønnsomhet.

RISIKOVURDERINGER

Gode risikovurderinger bidrar til trygghet og økte marginer gjennom å forutse trusler.

KVALITETSLEDELSE

Våre erfarne rådgivere kan bistå med ekstra kapasitet om bedriften trenger ekstra ressurser.