Suksessfaktorer, planer og KPI`er


ResOp har flere gode verktøy for å binde sammen analyser og konklusjoner med aksjonslister og handlingsplaner. 

Fra for eksempel forretningsplanen kan du lage koblinger fra de kritiske suksessfaktorene til tilhørende kategorier og samling av aktiviteter i handlingsplaner. Dette gjør det lett å filtrere og synliggjøre en rød tråd fra ord til handling og oppfølging.

 Aktiviteter kan beskrives og presenteres på flere måter (blant annet GANTT visning), tilknyttes læringssløyfer og tilordnes KPI er for måling og oppfølging.