Strategirevisjon

Dette er en samling valgfrie verktøy som gjør det lettere å engasjere styret, utnytte deres kompetanse og forankre strategier.

Dette innebærer blant annet verktøy for evaluering av og oppdatering av strategier, forbedring basert på erfaring, konkurrentanalyser og identifisering og analyse av nye muligheter.

Her finnes også «Workshop verktøy» for å håndtere komplekse problemstillinger i grupper inspirert av Edward De Bono sin «parallell tenkning» og seks tenke-hatter.