Generalforsamling

Alle dokumenter kan samles på en sikker og trygg plattform som er lett tilgjengelig for eiere og styret.  

I tillegg kan du dra nytte av verktøy for egenevaluering av styret og styrets arbeid for å sikre kontinuerlig forbedring.