Forbedringsarbeid

En bedrift må kontinuerlig forbedre seg for å tilfredsstille krav fra omgivelsene.

Å avklare muligheter og behov for forbedring kan gi økonomisk effekt gjennom økt lønnsomhet og mer fornøyde kunder. Handlingsplaner og effektiv avvikshåndtering gjør det enkelt å sette inn målrettede tiltak samtidig som forbedringsforslag fra omgivelsene er lett å følge opp. 

ResOp gir effektiv og enkel oppfølging av blant annet interne revisjoner og ledelsens gjennomgang som er viktige premissgivere for forbedringsarbeidet.