Måloppnåelse og rapportering

Kundetilfredshet en sentral rettesnor for om vi gjør de rette tingene riktig.

Våre verktøy gir deg muligheten til å raskt skreddersy rapportering og oppfølging av det som er viktig for at din bedrift skal lykkes. Måloppnåelse og status på nøkkeltall, KPI'er, framdrift på prosjekter og kritiske suksessfaktorer presenteres i en enkel og grafisk fremstilling. 

Ønsker du integrasjon med enkelte av virksomhetens øvrige systemer så hjelper vi deg med å avklare dette, eller du kan velge å enkelt legge inn tallene selv.