Planlegge - Etablere

Våre pedagogiske og digitale verktøy gir deg oversikt over aktiviteter kronologisk og i prioritert rekkefølge

Det sendes automatisk varsling til de ansvarlige, og det kan enkelt kombineres med kvalitetsstyring. Et oversiktlig dashbord gir deg rask oversikt over mål og oppnådde resultat hittil, mens GANTT- visning viser aktiviteten ved hjelp av en tidslinje. 

Kartlegging, oppretting og vedlikehold av prosesser og prosedyrer er enkelt og intuitivt i ResOp og legger til rette for smidig og effektiv implementering.