Vet du hvordan din bedrift kan nå målene ved å fokusere på bærekraft?

Å kartlegge og forbedre bedriftens evne til bærekraft blir viktigere og viktigere.

ESG er finansbransjens standard som måler nettopp hvor bærekraftig en bedrift er basert på tre hovedkriterier: Environmental, Social og Governance (miljø, samfunn og styring)
Målet med denne standarden er blant annet å gjøre det lettere for investorer som vil investere i bærekraftige prosjekter, men i tillegg vil en bedrift som jobber bevisst med ESG kunne oppnå bedre betingelser finansielt, redusere rettslig risiko, vinne nye kunder og markedsandeler og øke omdømmet sitt.

Verktøy og prosessen

ResOp Bærekraft kombinerer ulike verktøy som gjør arbeidet med bærekraft både overkommelig, forståelig og motiverende. 

Vi har delt prosessen inn i steg hvor hvert enkelt steg er oversiktlig og gir dokumenterbare resultater.

Verktøyene og prosesstegene nedenfor hjelper deg til å sortere og prioritere hva som er vesentlig og dermed også lette rapporteringsarbeid.   

Gjennomføre overordnet ESG analyse

Denne analysen gir god oversikt over hva bærekraft dreier seg om på en lettfattelig måte. 

ResOp Bærekraft fører deg systematisk gjennom temaene Environment (Miljø), Social (Samfunnsansvar) og Governance (Styring og økonomi). Sistnevnte ivaretar også kontrollspørsmål om EU Taksonomi hvis det er relevant for din virksomhet. Til alle spørsmålene åpnes det for egenvurdering av status som gir en score/styrkeprofil, samt kommentarer og om spørsmålet er vesentlig for vår virksomhet. I tillegg kan dere direkte åpne for mulige tiltak. Allerede på dette steget er du godt rustet til å rapportere og kunne svare eksterne interessenter (for eksempel de som må etterleve åpenhetsloven).

Engasjere organisasjonen med Workshops 

Med verktøyet Bærekraft-forbedring kan bærekraftarbeid i organisasjonen konkretiseres med mål og tiltak

Her kan dere utdype og bearbeide «funn» fra den overordnede ESG analysen og beskrive hva organisasjonen bør gjøre mer av eller mindre av for å bli mer bærekraftig.

Ved å fokusere på områder der deltakerne har god innsikt og oversikt er det lettere å målstyre kreativiteten og komme frem til praktiske og gjennomførbare tiltak.


Etablere tiltak og oppfølging   

TMO-Målstyring er et enkelt målstyringsverktøy hvor du kan beskrive og følge opp framdrift for vedtatte tiltak.  Verktøyet er basert på OKR (Objectives + Key Results) som mange suksessbedrifter benytter. Det er spesielt velegnet når det er behov for å skape eierskap og mobilisere organisasjonen. Status og framdrift av tiltak presenteres på en oversiktlig måte, og ved å koble TMO-Målstyring til f.eks. tiltak i ESG analysen har du tatt enda et steg for å bli bedre i arbeidet med bærekraft.  


Rapportering 

GRI-verktøyet (Global Reporting Initiative) hjelper dere å forenkle rapporteringsarbeidet og gir dere trygghet for at FN-standarden GRI blir fulgt.

Basert på FN- standarden «haker» du enkelt ut hva din organisasjon anser som vesentlig. Deretter kan du enkelt koble til eksisterende kilder og dokumentasjon som organisasjonen allerede har tilgjengelig. 

Dette kan være kobling til  for eksempel presentasjoner, policy, nettsider, Co2 regnskap eller organisasjonskart  som slik rapportering ofte krever. På denne måten kan du unngå dobbeltarbeid og være klar for eventuelle revisjoner eller spørsmål om dokumentasjon. 


Synliggjøring 

Dette steget har to sider, intern kommunikasjon om mål og måloppnåelse og ekstern kommunikasjon til omgivelser og interessenter. 

Med gjennomførte prosesser med ResOp Bærekraft verktøyene er du blant de beste i klassen og kan kommunisere en troverdig bærekraftpolitikk proaktivt i presentasjoner, nettsider, i SoMe og du kan effektivt dokumentere og besvare henvendelser angående dette området.        


Enklere hverdager med smartere løsninger - sikkert og trygt.

Med ResOp Kvalitet har du alltid effektive og moderne verktøy. Mobil app med bilde og talegjenkjenning hjelper deg å fange opp avvik, monitorere hendelser, revidere sjekklister og motta forbedringsforslag.